Ανακοίνωση για τη δραστηριότητα Καράτε

Εκτάκτως το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 η έναρξη της δραστηριότητας του καράτε θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 αντί στις 13:00.

Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013, η δραστηριότητα θα ξεκινήσει κανονικά στις 13:00.