Ειδικές Τιμές Επαγγελματιών προς Μέλη Συλλόγου

Η ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος επαγγελματιών προσφοράς ειδικών τιμών προς τα μέλη του Συλλόγου μας, βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο.