ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Ρωξάνη Μπουρδάκου – Πρόεδρος

Αθανάσιος Οικονόμου – Αντιπρόεδρος

Χαρίλαος Ιατρίδης – Γενικός Γραμματέας

Ντέμα Παλαιοκαρίτη – Ειδικός Γραμματέας

Ράνια Παλαιολόγου – Ταμίας

Γιάννης Αξαρλής – Έφορος