Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Μαΐου, 09:00-20:00 Spoudase Festival στην Τεχνόπολη, Ράλλεια Π.Δ.Σ. Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Αθηνών

https://ralleiarobotics.blogspot.gr/
Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Μαΐου, 09:00-20:00 στο Spoudase Festival στην Τεχνόπολη, ο Όμιλος Ρομποτικής και τα τμήματα Στ2 και ΕΣΤ των Ραλλείων Π.Δ.Σ. Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Αθηνών, παρουσιάζουν τα έργα τους!, 

 Î¦Ï‰Ï„ογραφία της Angeliki Theo.