ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. 7/01/2017

Στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία του Πειραιά την 7-1-2017 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων & Kηδεμόνων και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)      Επικαιροποίηση και κατάθεση σχετικού αιτήματος για σύνδεση των Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά ή εναλλακτικά με άλλο ισότιμο Πειραματικό σχολείο εφόσον είναι δυνατόν εντός των ευρύτερων γεωγραφικών ορίων της Νότιας Αττικής.

2)      Eνημέρωση μελών για τα θέματα και τους όρους διεξαγωγής των αθλημάτων-δραστηριοτήτων που διοργανώνει ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων στον χώρο του σχολείου.

3)      Eνημέρωση μελών και καθορισμός αρμοδιότητος τριμελούς επιτροπής επιστασίας  για την λειτουργία του κυλικείου. (Zαχαράκη, Λουκατζίκου, Ιατρίδης).

4)      Ενημέρωση-Προγραμματισμός δράσεων (εύρεση χώρου) για την προσεχή προγραμματισμένη εκδήλωση του Συλλόγου (ετήσιος Αποκριάτικος χορός).

5)      Eνημέρωση-Προγραμματισμός δράσεων για το πρόγραμμα φύλαξης.

6)      Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους γονείς για την προμήθεια της πρωτοχρονιάτικης πίττας.

 

Η Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας 

Ρωξάνη Μπουρδάκου                               Θεόδωρος Θαλασσινός