ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε οτι οι δραστηριότητες του συλλόγου θα αρχίσουν κανονικά από το   

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ