ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Πώς οι Δυσκολίες γίνονται Δημιουργίες

Σκοπός της εν λόγω εισήγησης είναι η ευαισθητοποίηση περί των Μαθησιακών Δυσκολιών, η διαφορετική προσέγγιση του παιδιού-μαθητή (με ή χωρίς ΜΔ) και η πρόταση παιγνιώδους μάθησης, όπου η μάθηση συνιστά δημιουργία.
Stavrolexo ralleio3