Μέλη

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων – Ράλλεια Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του συλλόγου συνεδριάζει μία  φορά το μήνα στο χώρο του σχολείου με συνεδριάσεις ανοικτές για όλους τους γονείς. Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Παλαιοκρασσά Χριστίνα Πρόεδρος
Ανέστης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
Λεδάκη Ελπίδα Γενικός Γραμματέας
Τρικαμήνα Νίκη Βοηθός Γραμματέα 
Κασκαμπάς Δημήτριος Ταμίας
Ποζιού Αθηνά Βοηθός Ταμία 
Γιαννίκος Βασίλειος  Έφορος