Προγραμματισμένες Δραστηριότητες Σχολικής Χρονιάς 2009-2010 για γονείς

Posted in Δραστηριότητες

Δραστηριότητες για γονείς

Κάθε Σάββατο στο χώρο του σχολείου θα γίνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες για γονείς:

 

Δραστηριότητα   Ώρα
Μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης 3-5
Καράτε 11-12 και 12-1
Λαϊκοί χοροί 2-3