Αρχείο
Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων για τις Κληρώσεις σε Πειραματικά Σχολεία

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων για τις Κληρώσεις σε Πειραματικά Σχολεία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το Σχολικό Έτος 2019-20 ξεκινάει στις 27/05/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω link:

https://www.iep.edu.gr/pps/